مشخصات شاهرخ میلان

مشخصات عضو سازمان
 شاهرخ میلان
شاهرخ میلان


مدارک تحصیلی: تخصص چشم پزشکی
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-خ فلسطین-کمی پایینتراز میدان فلسطین ساختمان 157
تلفن:66486848

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/5/9
تاریخ انقضا 1400/5/10