مشخصات لاله صادقی

مشخصات عضو سازمان
 لاله صادقی
لاله صادقی


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: اصفهان-اصفهان-بیمارستان الزهرا

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1396/12/21
تاریخ انقضا 1401/11/30