مشخصات پریاسادات ابوالعلائی

مشخصات عضو سازمان
 پریاسادات ابوالعلائی
پریاسادات ابوالعلائی


مدارک تحصیلی: دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: آذربایجان شرقی-مرند-شبکه بهداشت مرکزبهداشتی درمانی زنوز

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان آذربایجان شرقی- شهرستان تبریز- شهر تبریز
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1397/8/19
تاریخ انقضا 1401/8/24