مشخصات سارا صنیعی

مشخصات عضو سازمان
 سارا صنیعی
سارا صنیعی


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: آذربایجان شرقی-تبریز-بیمارستان سینا

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان آذربایجان شرقی- شهرستان تبریز- شهر تبریز
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1398/1/21
تاریخ انقضا 1403/1/18