مشخصات فرشته صادقی

مشخصات عضو سازمان
 فرشته صادقی
فرشته صادقی


مدارک تحصیلی: دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-انتهای اشرفی اصفهانی نرسیده به سیمون بولیوار ساختمان بانک قوامین نبش ک6 طالقانی ط5 و9
تلفن:44813565

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1397/2/18
تاریخ انقضا 1401/12/29