مشخصات سیدعلی خدائی

مشخصات عضو سازمان
 سیدعلی خدائی
سیدعلی خدائی


مدارک تحصیلی: دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: یزد-یزد-دانشگاه شهید صدوقی

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان یزد- شهرستان یزد- شهر یزد
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1398/5/1
تاریخ انقضا 1399/4/22