مشخصات نیلوفر گودرزی

مشخصات عضو سازمان
 نیلوفر گودرزی
نیلوفر گودرزی


مدارک تحصیلی: تخصص دندانپزشکی کودکان
دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی
آدرس: تهران-تهران-شریعتی بالاتر از میر داماد روبروی پمپ بنزین ساختمان پزشکان مینا ط 1 و 4
تلفن:22252641

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1397/7/24
تاریخ انقضا 1399/7/25