مشخصات بابک صالح زاده

مشخصات عضو سازمان
 بابک صالح زاده
بابک صالح زاده


مدارک تحصیلی: دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی
آدرس: آذربایجان شرقی-تبریز-17 شهریور جدید برج آذربایجان هم کف واحد E
تلفن:5533073
آدرس: آذربایجان شرقی-تبریز-17 شهریور جدید کلینیک فرهنگیان

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان آذربایجان شرقی- شهرستان تبریز- شهر تبریز
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/8/9
تاریخ انقضا 1400/4/1