مشخصات تابنده ابراهیمی

مشخصات عضو سازمان
 تابنده ابراهیمی
تابنده ابراهیمی


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-پاکدشت-پاکدشت - خیابان مطهری - کوچه شهید حسن قمی - درمانگاه مرجان
تلفن:36022800
آدرس: سمنان-دامغان-بيمارستان ولايت
تلفن:35225121

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1397/10/10
تاریخ انقضا 1399/6/19